Niedostępne symulatory iOS

Niedostępne symulatory iOS

Programując dla iOS korzystamy z symulatorów. Listę symulatorów możeby zobaczyć uruchamiając w terminalu polecenie

xcrun simctl list devices

Czasem zdarza się, że mamy zainstalowany jakiś symulator, ale nie mamy dla niego runtime. Tak w skrócie. Ja, raz w miesiącu uruchamiam

xcrun simctl delete unavailable

i nie marnuję cennego miejsca na dysku.

Comments are closed.