Jak nazwać metodę

Jak nazwać metodę

Każdego dnia, siedząc przy komputerze tworzymy kod. Często jest to nowy kod, realizujący nowe wymagania. Prawie zawsze ubieramy go w klasy i metody. Jak je nazwać? Jak nazwać metodę?

Nie pytajcie jak. Pytajcie kiedy. Nie na początku. Nie zastanawiajcie się na samym początku jak nazwać klasę lub metodę. Zacznijcie od nazwy w rodzaju foo lub qq. I implementujcie. Jak już skończycie lub chwilę wcześniej nazwa sama się znajdzie 🙂

Comments are closed.